Generování bezpečného hesla

Na této stránce si můžete vygenerovat bezpečné heslo požadované délky, kterou si můžete nastavit v rozsahu 8-16 znaků. Kratší heslo než 8 znaků není bezpečné a delší než 16 znaků se zase špatně pamatuje.

Vygenerované heslo je možno použít např k emailové schránce, internetovému bankovnictví, přístupu na internetové stránky např. Facebook a podobně. Jeho použitím snížíte riziko prolomení přístupu k Vašemu účtu. Nezapomeňte si pro každou službu vygenerovat jiné heslo, použití stejného hesla k více službám je nebezpečné.

Heslo se bude vytvořeno z malých a velkých písmen a číslic. Zaškrtnutím parametru, můžete do hesla zahrnout speciální znaky pokud je to požadováno.

Pro správce sítí generujeme i HASH bezpečného hesla k uložení do účtu, databáze nebo konfiguračního souboru.

Délka hesla:
Speciální znaky v hesle:
Čísla v hesle:
Velká písmena v hesle:
Malá písmena v hesle (jsou vždy, nejde změnit):
Vynechat kolidující znaky při zadávání v hesle (IlZY0O atd.):
Vygenerované heslo:
SHA1 hash hesla:
MD5 hash hesla: